Velkommen til webprøver i skriftlig fremstilling     

Websitet til skriftlig fremstilling indeholder en række prøveoplæg, der svarer til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling.
Til hver opgave knytter sig fokuspunkter og delopgaver, der skærper elevens opmærksomhed mod den stillede opgave og støtter eleven i skriveprocessen.
Som lærer får du evalueringsark, der er udarbejdet specifikt til den enkelte opgave, så dit rettearbejde er fokuseret direkte imod det, eleven har arbejdet med i opgaven.

LÆRERVEJLDNINGEN kan du få overblik over sitets opgaver, og læse om prøvernes opbygning og de tilknyttede evalueringsressourcer.
Eleven har adgang til GENREKARAKTERISTIKKERSKRIVEMODELLER og GODE RÅD TIL LAYOUT.
Opgaverne finder I i OPGAVEBASEN.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til sitet, er du velkommen til at kontakte os.  
 

Øvrige prøveforberedende materialer

Gyldendals Webprøver tilbyder målrettet træning inden for læsning og retskrivning til mellemtrinnet og overbygningen – med digitale fordele.

  • Eleven får med det samme feedback på sin besvarelse, og som lærer har du adgang til elevernes resultater.
  • Materialet indeholder læseprøver, diktater og retskrivningsopgaver nøje tilpasset niveauet i hhv. 5.-6. klasse og 7.-9. klasse.
  • Opgaverne er niveaudelt og imødekommer dermed den enkelte elevs behov for differentieret undervisning med indbygget og veltilrettelagt progression.


ØVEKLAR og PRØVEKLAR går bag om opgavetyperne, og klæder eleverne på til de skriftlige prøver. Hæfterne giver den enkelte elev bevidsthed om egne styrker og svagheder, og lægger op til, at eleven udvikler sin egen strategi for tilgangen til prøverne.

          

Webprøver til læsning og retskrivning - læs mere HER
Webprøver til dansk i tiende - læs mere HER
Webprøver til dansk i 5.-6. - læs mere HER

PRØVEKLAR- læs mere
HER
ØVEKLAR- læs mere HER

 

Om forfatterne


Birgitte Therkildsen
Tidligere dansklærer i overbygningen og fagkonsulent i dansk.
Konsulent i Dansklærerforeningens hus.
Lærebogsforfatter og beskikket censor.


Birthe Christensen
Dansklærer i overbygningen.
Skolebibliotekar.
Lærebogsforfatter og beskikket censor i dansk.